CÁC BÀI GIẢNG TRÌNH CHIẾU

18/04/2009 00:00 0 phản hồi

STT

ĐỀ TÀI

MÔN

TÁC GIẢ

KHỐI

1

Thỏ con không vâng lời

Văn học

Nguyễn Thị Hà Giang

Nhà trẻ

2

Giáo án làm quen chữ cái u,ư

LQCC

Nguyễn Thị Mai

MGL

3

Một số loại hoa

MTXQ

Nguyễn Thị Huế

MGN

4

Chuyện: Qua đường

Văn học

Nguyễn Thị Huế

MGN

5

Một số loại quả

MTXQ

Vũ Kim Thuý

MGB

6

Làm quen hình vuông, hình tròn

Toán

Vũ Kim Thuý

MGB

7

Cây táo thần

Văn học

Vũ Kim Thuý

MGN

8

Làm quen chữ V, R

LQCC

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

MGL

9

Chuyện: Cậu bé Mũi dài

Văn học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

MGN

10

Chuyện: Đi tìm bạn

Văn học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

MGN

11

Chuyện: Tích Chu

Văn học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

MGN

12

Chuyện: Gấu con và bác sĩ Thỏ

Văn học

Nguyễn Thị Ánh Tuyêt

MGN

13

Chuyện: Đánh thức ông mặt trời

Văn học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

MGN

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


CÁC TIN KHÁC